STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA – zasady obowiązujące podczas pandemii